Asiakaspalvelu
014 336 4120

MATKA-TÖYSÄN ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

päivitetty  8.5.2018

 

1 Rekisterinpitäjä

 

Matka-Töysä / Töysän Linja Oy

Mäntymäentie 1, 42700 Keuruu

p. 014-3364120

Y-tunnus 0175987-9

 

2 Yhteyshenkilö rekistereitä koskevassa asiassa

 

Matka-Töysä / Tietosuoja

Katja Jokinen

Mäntymäentie 1, 42700 Keuruu

p. 044-7336422

katja.jokinen@matkatoysa.fi

 

3 Rekisterin nimi

 

Matka-Töysä asiakasrekisteri

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, tiedottaminen ja markkinointi.

Asiakkaan edun vuoksi henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja tarvittaessa tietoja siirretään yhteistyökumppaneille palvelun toimivuuden varmistamiseksi.

 

5 Rekisterin tietosisältö

 

Asiakkaan perustiedot: nimi, sukupuoli, osoite, postitoimipaikka, puhelin ja sähköposti.

Matkan luonteesta/ kohteesta riippuen: syntymäaika, erikoisruokavaliot / ruoka-aineallergiat, liikuntarajoitteet, laiva/ lentoyhtiöiden kanta-asiakas korttien numerot.                   

Tiedot rekisteröidyn tilaamista palveluista sekä asiakkaan laskutus- ja maksutiedot.

Asiakaspalautteiden käsittelyä varten matkan/ palveluiden tapahtumatiedot.

 

6 Henkilötietojen säilytysaika

 

Yritys säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä  kunnes rekisteröidyn ja Matka-Töysän välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen.  Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisestä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään 5 vuotta.

 

7 Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakkaaseen ja matkan varaukseen liittyvät tiedot tallennetaan matka varauksen yhteydessä varausjärjestelmäämme. Asiakas antaa matkavarauksen yhteydessä matkustajien tiedot omalla sekä toisten matkustajien suostumuksella. Asiakkaan omalla suostumuksellaan toimittamat lääkäritodistukset matkan peruuntumistapausten yhteydessä.

 

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Matka-Töysä voi luovuttaa tietoja  lainsäädännön sallimissa rajoissa yhteistyökumppaneille.

Yhteistyökumppaneita ovat esim. laiva, lento ja linja-autoyhtiöt, hotellit, agentit, ravintolat sekä muut alihankkijat ja yhteistyökumppanit jotka matkan järjestämiseen tarvitaan.

 

9 Tietojen siirto EU alueen ulkopuolelle

 

Matka-Töysä siirtää matkustajien tietoja EU alueen ulkopuolelle matkakohteen/ palveluiden niin edellyttäessä. Näitä tietoja voivat olla esim. nimet, syntymäajat, passitiedot  sekä majoituslistat.

 

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Paperimuodossa olevaa aineistoa säilytetään lukitussa tilassa jonne pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla työntekijöillä. Digitaaliseen aineistoon pääsy vain Matka-Töysän henkilökunnalla jolla on salassapitovelvollisuus. ATK-ohjelmistoihin ja varausjärjestelmiin henkilökunnalla on omat käyttäjätunnukset sekä salasanat.

 

11 Profilointi

 

Matka-Töysä ei tee asiakastietoihin liittyvää profilointia.

 

12 Evästeet

 

Sivustomme käyttää evästeitä palvelun käytön kannalta olennaisten tietojen tallentamiseen.

Nämä evästeet mahdollistavat matkahaku- ja matkavarausprosessit ja ne poistuvat automaattisesti kun selainistunto päättyy.

 

12 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin ( tarkastusoikeus )

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna yllä olevaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

 

13 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tietojensa korjaamista t ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.